Visi raksti ar šo birku:

Suitu ēdienu vakars

Miķeļdiena Alsungā 2012

Miķeļdiena Alsungā jeb Svētā Miķeļa svētki Alsungā jau kļuvuši par stabilu ikgadēju tradīciju Suitu novada galvaspilsētā Alsungā.

Uz svētkiem sabrauc vietējie ļaudis no apkārtējiem novadiem un apņēmīgākie tūristi. Arī šogad Miķeļdienas svētkos Alsungā satikām ciemiņus no Turcijas. Bija ieradusies arī kolorītā Saeimas deputāte Janīna Kursīte un Latvijas Televīzijas filmēšanas grupa. Intervijas sniedza Suitu novada tradīciju kopšanas galvenais iedvesmotājs un domes priekšsēdētājs Grigorijs Rozentāls. Lasīt visu →

{ Comments on this entry are closed }